بازرگانی نور بخش جعفری

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده مواد اولیه برای صنعت رنگ وشیمی ساختمان

نام مدیرعامل:
نورالله نور بخش جعفری

info@nourbakhshj.com

021-22598562

مکان

تهران، پاسداران، خیایان امیر ابراهیمی، کوچه لنکران، پلاک 52