بازرگانی مهردیس صنعت ایرانیان

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس سعید حدادی

تلفن    :  02144582669

فکس  :  02144582656

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان