بازرگانی معدنی سارا پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین مواد اولیه صنایع شیمیایی و پلیمری جهت صنایع پلاستیک سازی، چرم مصنوعی رنگ ورزین

نام مدیرعامل:
صادق نوری

info@sarapolymer.com

021-88287087

مکان

تهران، خیابان شهرآرا، برج شهرآرا، طبقه 15، واحد 8