بازرگانی رنگ چی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده سیمان رنگی و رنگهای مرکب

نام مدیرعامل :

سعید باقر آبادی

info@rangchi.com

021- 22884000

مکان

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک شریعتی، خیابان زکایی، شماره 24، ساختمان رنگ چی