بازرگانی تولیدی ایرانیان شیک پوش ملیسا

شرح مختصری از فعالیت ها

کت و شلوار پیراهن و شلوار اداری و انتظامات و شلوار کتان اورکت بادگیر بارانی تیشرت لباس کار البسه تبلیغاتیکفش اداری و کفش کار

نام مدیرعامل:

سودابه خرمی

iran4278@gmail.com

21-66859920

مکان

تهران ، خیابان آزادی ، روبروی وزارت کار- جنب بانک ملت - پلاک 322- واحد6