بازرسی طوبی تاک

شرح مختصری از فعالیت ها

بازرسی فنی، آزمایش های غیر مخرب عمومی و پیشرفته، بازرسی کالای ساخت، آموزش های فنی وتخصصی در نفت گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل :

مصطفی شریفی

sharifi@tubi-tak.com

021- 88811984- 88811934- 88811978

مکان

تهران - پل کریم خان - خیابان میرزای شیرازی - خیابان خدری - پلاک 22- واحد 3