بازرسی بین المللی شاردین آفرین

شرح مختصری از فعالیت ها

بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی از هر نظر مانند ( کیفی، بسته بندی، فنی و کشاورزی)

نام مدیرعامل:
فریبرز اخلاقی

info@saiinspection.com, info@sai-inspection.com

021-88878721-30

مکان

تهران خیابان ولی عصر ، خیابان توانیر ، پلاک 17 ، واحد 15