بادران پنوماتیک

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت قطعات پنیوماتیک ووکیوم

نام مدیرعامل:
هدایت گلکار

info@badranpneumatik.com

021-66922170

مکان

تهران، میدان توحید، خیابان نواب شمالی، اسکندری شمالی، خیابان فرصت شیرازی، شماره 105