ایمن پالت

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پالت پلاستیکی و چوبی در سایز و مدلهای گوناگون

نام مدیر عامل:

مهدیزاده

0912-2999380

مکان

تهران، شهرک صنعتی احمد اباد، خیابان گلدیس، پلاک 20