ایمن تاش سپاهان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد شیمیایی آتش نشانی، مواد شیمیایی حفاری، آنتی فوم و دیفومر، اتوکسیلات

نام مدیرعامل:
مرتضی ایرانپور

info@ementash.com

021- 88718423- 4, 88722772

مکان

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ششم، پلاک 5