ایفا سرام

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس طباطبایی

تلفن    :  02128163163

فکس  :  02128163333

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان