ایران مدار

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ابزار دقیق فلوسنجی ، ارتفاع سنجی ، فشار سنجی در صنعت آب و فاضلاب، طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون در صنعت آب و فاضلاب اولین تولید کننده فلومترهای الکترومغناطیس با پوشش PTFE در ایران

نام مدیرعامل:
عباسعلی مشکسار

info@iranmadar.com

021-88909103-88804559

 

مکان

تهران - خيابان وليعصر نبش خیابان مطهری ساختمان 1991 طبقه سوم