ایران جهش

شرح مختصر فعالیت  :  اولین تولید کننده پمپ های استاده در ایران

مدیر عامل  :  افشین کریم زاده

تلفن    :  02133282389

فکس  :  02133282395

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان