ایده های هوشمند پیروز

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده انواع شیرهای صنعتی شامل ball valve, globe valve, gate valve, butterfly valve, check valve

نام مدیر عامل:

میثم شعبانی

ideltd@consultant.com

061-42532482

مکان

دزفول- خیابان 45 متری فتح المبین- نبش خیابان صفا- پلاک 111