شرکت انرژی دانا به عنوان اولین شرکت خصوصی تائید صلاحیت شده در حوزه اکتشاف و تولید با داشتن بیشترین تفاهم نامه با شرکت های معتبر خارجی برای توسعه میادین ایران از پیشتازان صنعت نفت و گاز ایران می باشد. انرژی دانا در طول سالهای اخیر فعالیت های خود را در بخش های توسعه میدان، خدمات بالادستی، تجارت انرژی گسترش داده است.