انجمن صنایع همگن پلاستیک

شرح مختصری از فعالیت ها

تصمیم گیری، برنامه ریزی، حل مشکلات اجرایی و ایجاد و حفظ هماهنگی بین صنایع پلاستیک و بهره برداری شایسته و بهینه از ظرفیت های موجود صنعتی و نیروی انسانی

نام مدیرعامل:
سید جواد میر حیدری

assoplast2010@yahoo.com

88757808 -88757494 -021

مکان

تهران - احمدقصیر (بخارست) - خیابان 12 - پلاک2 طبقه سوم