امیر چاپ

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چاپ ولمینت انواع پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

احمد امیر

info@amirchap.com

0511- 5422542

مکان

مشهد، جاده آسیایی، بعد از سه راه فردوسی، کوچه کوی صنعت