امیر پلاستوفوم پاسارگاد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ظروف یکبار مصرف فومی و بلوکهای سقفی ساختمانی

نام مدیر عامل:

امیرحسین معظمی

amirco2014@yahoo.com

021-66184110

مکان

تهران، کیلومتر 9.5 جاده قدیم کرج، بلوار انبارهای عمومی گمرک غرب، بیست متری البرز اول، پلاک 17