امدادکمپرسور آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدماشین آلات وتجهیزات هوای فشرده(کمپرسورکوبل مستقیم گلدانی داروتسمه ای-مخازن-درایرتبریدی وجذبی-میکروفیلترها)تعمیرات وتامین قطعات کلیه برندها داخلی واروپایی

نام مدیر عامل:

عسگری

emdadcompressorAsia@gmail.com

21-55275260

مکان

تهران- شهرک صنعتی چهاردانگه- خیابان 16/5 سروش- پلاک 10