تولید کننده تیشو الیاف شیشه و الیاف پلی استر، کتان تایپ و هایتناسیتی