اسپرس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد آرایشی و بهداشتی

نام مدیرعامل :

ولی بیگی

0261- 6670778

مکان

کرج، جاده ملارد، جاده شهریار، شهرک صنعتی سیمین دشت، نبش میدان سوم، پلاک 74