اسپادان عایق زرین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید( پشم سنگ از کانی های معدنی و متال اکسیدها ) و تأمین عایقهای حرارتی و برودتی و صوتی

نام مدیر عامل:

مریم شریفیان ایزدی

rockwoolsaz_co@yahoo.com

031-42280530

مکان

اصفهان- نجف آباد- شهرک صنعتی شماره 2- بلوارامیرکبیر- خیابان رازی- فرعی 17- پلاک 23