استحکام قم (صنایع شیمیایی ثنا)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب های صنعتی و عمومی بر پایه رزین های محلول در حلال های مجاز نفتی و پایه آبی

نام مدیرعامل :

حسن آقاجانی

info@estehkam.com

021- 88746272

مکان

تهران - خیابان مطهری - نرسیده به چهارراه سهروردی - شماره 103- واحد 3