ارم بسپار آذین پویان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع افزودنی های صنایع پلاستیک و انواع مستربچ رنگ

نام مدیر عامل:

سید احمد ارقویی

info@eram-co.com

021-44580143

مکان

تهران- کیلومتر15 جاده کرج- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- مرکز رشد فناوری پلیمر- ساختمان شماره2