اردیبهشت پلاستیک خراسان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

محمدجواد گیوه چی

0511- 6516753

 

مکان

خراسان، کیلومتر 7 جاده قوچان، سه راه دانش