ادونس پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده مواد اولیه پلیمر

نام مدیر عامل:

حمید امیری

021-88023594

مکان

تهران- خیابات سید جمال الدین اسدی آبادی- خیابان فتحی شقاقی- میدان سلماس- پلاک 52- طبقه 3-واحد 5