اب بلاست اریا

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات رسوب زدایی و اجاره دستگاه واتر جت

نام مدیر عامل:

داود سهراب گرجی

Hghasemy@yahoo.co

021-35764681

مکان

تهران - شهر قدس- خیابان چمن- خیابان قدس 1