آ . اف .کو

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده کلیه نمک های عملیات حرارتی، نمک های سمنتاسیون نسل قدیم وجدید توزیع کننده مواد شیمیایی

نام مدیرعامل:
مجید تنهایی

021-22079888

مکان

تهران، سعادت آباد، خیابان سروغربی، خیابان شکوفه، بهار5 ، داوود حسینی، پلاک 31