آی بک پلاستیک توس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده محصولات پلاستیکی وبادی وعضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

عباس درودی

0511- 2653868

مکان

مشهد، جاده سیمان، بعد از سه راه قصر