آینده سازان گرگان شمال

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده ساک دستی و پوشه دگمه دار پارچه ای

مدیرعامل: محمد کوهرخی

تلفن: 8-34534066-017

فکس: 34534068-017

 

مکان

گلستان-گرگان-شهرک صنعتی آق قلا - فاز 3 - تولید 4 .