آوا پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع کامپاند های مهندسی از جمله مستربچ سفید، مشکی، کربنات و

نام مدیر عامل:

مرتضی طالقانی اصفهانی

email@example.com

0251-55534525

مکان

قم- شهرک صنعتی شکوهیه