آوا پلیمر پویا

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع کامپاندهای مهندسی، مستربچ سفید و مشکی

نام مدیر عامل:

مرتضی طالقانی

info@avapolymer.com

021-55224422

مکان

تهران، خیابان وزراء، خیابان 23، پلاک 9، واحد 15