آمل دردانه

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع گرانول جهت مصارف شلنگ،کابل و مواد تخصصی

نام مدیر عامل:

حسن توسلی

info@amoldordaneh.com

0121-2204110

مکان

آمل- شهرک صنعتی امامزاده عبدالله- فازدوم- خیابان سوم