آفرین آرام تهران

شرح مختصری از فعالیت ها

سازنده اتوکلاو برای صنایع مختلف، مخلوط کن (میکسر)، تجهیزات صنعتی، راکتیو

نام مدیرعامل :

رضا معصومی

Rmco2002@yahoo.com

021- 44669960

مکان

تهران - خیابان آزادی - بیمه 5 - کوچه یاس - پلاک 5 - واحد 5