آسیا بهین برق

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس ولی پور

تلفن    :  02144000520

فکس  :  02146091489

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان