آسفالت طوس

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات فنی و مهندسی، خرید و تدارکات کالا، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری

نام مدیر عامل:

علی ناظران

info@asfalt-tous.com

021-88887243-44

مکان

تهران- خیابان ولیعصر- بالاتراز پارک ساعی- شماره 2225