آسفالتران

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  : 

تلفن    :  02636707139

فکس  :  02636707139

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان