آزما زاج طلایی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع رنگ پایه آب، چسب چوب ، نساجی انواع چسب های صنعتی پایه حلال

نام مدیرعامل :

کامران سلیمانی آذر

Azma11@hotmail.com

021- 88905526

مکان

تهران- خیابان فلسطین - پلاک 55