آریو آزما

شرح مختصری از فعالیت ها

وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی نفت، گاز و پتروشیمی از کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکای شامل: Viscosity ، Penetration، Flash Point، Fuels، Lubricating oils، Tribology, Lubricating Greases و Biturnenes & Waxes

نام مدیرعامل :

جهانبخش جعفری

info@aryoazma.com

9- 22272708- 021تهرا

مکان

تهران - بلوار میرداماد - میدان محسنی - خیابان شاه نظری - پلاک 28 - طبقه 6- واحد 2