آریا پلیمر پیشگام

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید PP-g-MA , PE-g-MA تولید نانو کامپوزیت ( پایه PP,PE,PVC) تولید انواع مستربچ (لیز، آنتی بلاک،آنتی استاتیک، براق و…) مشاوره پلیمر مهندسی معکوس

نام مدیرعامل :

محمدعلی آبادی

info@ariapolymer.ir

031-33932151-2

مکان

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی