آریا شیمی پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

بازرگانی مواد شیمیایی، وارد کننده افزودنی های پلیمری و تولیدکننده مکمل های روغن

نام مدیرعامل :

میثم اشعری

meysamasharin@gmail.com

0251- 2940550

مکان

قم، 45متری، بلوار صدوقی، ابتدای خیابان فجر، ساختمان سیما، طبقه همکف