آروین بار آریا نصب

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کلیه خدمات بهره برداری از جرثقیل های سنگین و باربرداری تجهیزات صنایع

نام مدیر عامل:

علی اسماعیلی

aria_nasb@yahoo.com

09123575143

مکان

شیراز- خیابان بهشتی- کوچه 1- پلاک 13