آران گاز اصفهان

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  مهندس کریم نژاد

تلفن    :  03132750892

فکس  :  03132750894

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان