مواد کاهش دهنده اصطکاک و مواد شیمیایی تعلیق شکن مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز و پتروشیمی، امولسیفایر مورد استفاده در صنایع پلیمر، ضد یخ، بسته بندی انواع روانکار