آذین بار سیرجان

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع سیلیکون های درزگیری، رنگی، صنعتی، مصرف عمومی، پزشکی و چسبهای عمومی و صنعتی

نام مدیرعامل :

شهریار شجاع

stcindco@yahoo.com

021- 88978947

مکان

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان فاطمی، ساختمان اداری- تجاری 37، طبقه 6، واحد16