آذران کالای خوزستان

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل و نقل جاده ای کالا، تخلیه و بارگیری انواع محموله ها و مشاور لجستیکی

مدیرعامل: رسول رضایی افکار

تلفن: 9-52282807-061

فکس: 52282807-061

ایمیل: azaran.k.k@gmail.com

 

زمینه فعالیت

  • خدمات بازرگانی و حمل و نقل

مکان

بندر امام خمینی، جاده تاسیسات بندری جنب پل بندر