آذران فضا نما

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده دیوار پوش و سقف کاذب PVC، طراحی و نصب و اجرای دکوراسیون داخلی، تولید انواع مصنوعات پلیمری

نام مدیرعامل :

شهرام کیان فر

info@azaran.com

021- 8399

مکان

تهران، خیابان آفریقا، برج افرا