آذران تحریرات

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده صندلی های نیمه پلاستیکی با پایه های فلزی و استاتیکی، صندلی های نشکن، انعطاف پذیر و چند منظوره در تیپ های: اداری، انتظار، آموزشی، ورزشی و پزشکی

مدیرعامل: مهدی کتابچی حقیقت

تلفن: 2-36374550-041

فکس:36372048-041

ایمیل: info@azarantahrirat.com

زمینه فعالیت

  • صنایع پلاستیک

مکان

کیلومتر 6 جاده تبریز – تهران خیابان قدیم نمایشگاه بین المللی تبریز فرعی اول سمت راست