آدیش الکترونیک

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، مشاوره، فروش، نصب و راه اندازی، آموزش و تعمیرات تخصصی سیستم حفاظت الکترونیک بویژه در زمینه دوربین مدار بسته

نام مدیرعامل:
علیرضا دادفر

info@adishelectronic.com

021-86783

مکان

تهران ، میدان صنعت ، بلوار خوردین، خیابان هرمزان ، خیابان پیروزان جنوبی ، کوچه 16 ، پلاک 2