آترا

شرح مختصری از فعالیت ها

عرضه کننده مواد اولیه پلاستیک، پلی اکریلیک و غیره

نام مدیرعامل :

بهنام بیداری

021- 77335378

مکان

تهران، جاده آبعلی، خیابان احسان، روبروی خیابان 17، پلاک 186